«

»

Okt 01

Výhody stavebného sporenia v čase nízkych úrokov

stavebne sporenie vyhodySúčasná situácia na finančnom trhu praje dlžníkom a to hlavne kvôli rekordne nízkym úrokovým sadzbám. Banky ešte nikdy neponúkali úvery za tak nízke úrokové sadzby, ale čo v prípade, ak si klient nechce požičať peniaze ale naopak sporiť.

Aktuálne ponuky bankových inštitúcií sú rôznorodé, avšak úrokové výnosy korešpondujú so súčasnou situáciou na finančnom trhu, to znamená historicky najnižšie úrokové sadzby vôbec. A preto je človek nútený hľadať alternatívne spôsoby zhodnotenia svojich peňazí. Jednou z potenciálnych alternatív je práve stavebné sporenie, ktoré poskytuje majiteľovi garantované zhodnotenie ako iné štandardné bankové produkty (sporiace účty, terminované vklady), ale taktiež aj bonusový výnos.

Výnosy

Tento finančný produkt je úročený štandardne úrokovou mierou 2% ročne (v súčasnosti prebiehajú akcie na 3% ročné úročenie počas celej doby sporenia)  a taktiež je podporovaný zo strany štátu a to v podobe štátnej prémie, ktorá môže predstavovať úrokový bonus až do výšky 11,5% p.a. z vkladov, čo v období najnižších úrokových sadzieb nie je málo. Pre rok 2013 je štátna prémia nastavená na spomínaných 11,5% z vkladov, avšak do maximálnej výšky 577,30€, čo predstavuje 66,39€ úrokový bonus. Od budúceho roku sa tento pomer mení, percentuálna výška prémie sa zníži na 8,5% a potrebná suma na získanie maximálnej štátnej prémie bude 781,06€. Táto skutočnosť negatívne ovplyvní výnosnosť tohto produktu, ale aj napriek tomu ostane vysoko nadpriemerným zhodnotením vkladov.

Poplatky

Ako to už vo väčšine prípadov býva, každý produkt je spojený s určitými poplatkami a stavebné sporenie nie je výnimkou. Poplatok za založenie stavebného sporenia je 0,9% z cieľovej sumy, ktorú si chce klient nasporiť a druhý poplatok je poplatok za vedenie účtu vo výške 12€ ročne.

Nemožno zabúdať nato, že stavebné sporenie má minimálnu dobu viazanosti 6 rokov a preto je vhodné ho využiť ako strednodobé sporenie s veľmi zaujímavými výnosmi aj po započítaní všetkých poplatkov. Tabuľka pod článkom ukazuje rozdiel vo výnosoch medzi pravidelným sporením na sporiacom účte a stavebným sporením po započítaní všetkých poplatkov.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami, v prípade otázok nás kontaktujte. Pokiaľ máte záujem o vypracovanie ponuky sporenia, vyplňte náš formulár.

 

 

Tabuľka

Porovnanie sporiaceho účtu a stavebného sporenia

Sporiaci účet

Stavebné sporenie

Ročný vklad

800€

800€

Úroková miera

1,5% p.a.

2% p.a.

Doba sporenia

6 rokov

6 rokov

Vklady celkom

4 800€

4 800€

Celková hodnota

5 000€

5 400€

Čistý zisk

200€

600€